SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
3.11.2023
Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a poplatkoch za odpad na rok 2024
Detail dokumentu
Dátum 3.11.2023
Názov Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a poplatkoch za odpad na rok 2024
3.11.2023
Návrh VZN č. 2/2023 o príspevkoch v školských zariadeniach od 1.1.2024
Detail dokumentu
Dátum 3.11.2023
Názov Návrh VZN č. 2/2023 o príspevkoch v školských zariadeniach od 1.1.2024
17.4.2023
VZN č. 11/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 11/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023
17.4.2023
VZN č. 02/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 02/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach
17.4.2023
Príloha ku VZN č. 01/2022 Zmeny a doplnky č.1 ÚPN – O Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov Príloha ku VZN č. 01/2022 Zmeny a doplnky č.1 ÚPN – O Stebník
17.4.2023
VZN č. 01/2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Stebník, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 01/2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Stebník, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Stebník
17.4.2023
VZN č. 11/2019 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - aktualizované
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 11/2019 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - aktualizované
17.4.2023
VZN č. 18/2020 o opatrovateľskej službe na územi obce Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 18/2020 o opatrovateľskej službe na územi obce Stebník
17.4.2023
VZN č. 11/2019 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 11/2019 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
17.4.2023
VZN č. 11/2017 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 11/2017 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
17.4.2023
VZN č. 11/2015 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 11/2015 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
17.4.2023
VZN č. 17/2016 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 17/2016 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Stebník
17.4.2023
VZN č. 16/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Stebník (ÚPN O Stebník)
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 16/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Stebník (ÚPN O Stebník)
17.4.2023
VZN č. 15/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 15/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení
17.4.2023
VZN č. 14/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 14/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Stebník
17.4.2023
VZN č. 13/2016 ktorým sa určuje školský obvod pre obec Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 13/2016 ktorým sa určuje školský obvod pre obec Stebník
17.4.2023
VZN č. 12/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 12/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stebník
17.4.2023
VZN č. 9/2010 o trhovom poriadku
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 9/2010 o trhovom poriadku
17.4.2023
VZN č. 8/2014 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 8/2014 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Stebník
17.4.2023
VZN č. 7/2010 o chove, vodení a držaní psov na území obce Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov VZN č. 7/2010 o chove, vodení a držaní psov na území obce Stebník
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Stebník je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 16:00
  • Št: 8:00 - 16:00
  • Pi: 8:00 - 16:00