SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Strategický dokument - aktualizácia

Obstarávateľ strategického dokumentu - Prešovský samosprávny kraj, zaslal úradný list ohľadom Aktualizácie plánu udržateľnej mobility PSK. Občania môžu do týchto dokumentov nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo pripomienkovať.

Všetky dokumenty sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR - na Enviroportáli:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-

Konzultácie je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8:00 do 12:00 hod. Termín konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom alena.sekerakova@minv.sk

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Stebník je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 16:00
  • Št: 8:00 - 16:00
  • Pi: 8:00 - 16:00