SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Stebníku v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí dňa 25.6.2024 uznesením číslo 97/2024

vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Stebník

a určilo deň konania volieb na deň 5.8.2024
s termínom nástupu do funkcie od 1.9.2024. 

 

Miesto a spôsob doručenia prihlášok

Termín doručenia prihlášky spolu s potrebnou dokumentáciou je do 21.07.2024 do 12:00 hod. Prihlášku je potrebné odoslať poštou alebo priniesť osobne na obecný úrad počas úradných hodín v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Stebník, Stebník 11, 086 33 Zborov.

 

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom PDF súbore.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Stebník je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 16:00
  • Št: 8:00 - 16:00
  • Pi: 8:00 - 16:00