SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2024
Názov Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Popis Bude sa konať dňa 25.6.2024.
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
22.6.2024
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2024
Názov Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Popis Bude sa konať dňa 25.6.2024.
27.5.2024
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.5.2024
Dátum zvesenia 11.6.2024
Názov Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2024
27.5.2024
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.5.2024
Dátum zvesenia 11.6.2024
Názov Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2023
22.5.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.5.2024
Dátum zvesenia 6.6.2024
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Popis Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi - Imrich Buzogáň.
13.5.2024
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2024
Dátum zvesenia 16.5.2024
Názov Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Popis Bude sa konať dňa 15.5.2024
6.5.2024
Záverečný účer obce za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.5.2024
Dátum zvesenia 21.5.2024
Názov Záverečný účer obce za rok 2023
Popis Návrh
22.3.2024
Rozhodnutie na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2024
Názov Rozhodnutie na výrub drevín
Popis Súhlas žiadateľovi
13.3.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2024
Dátum zvesenia 28.3.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
Popis MIROSLAV DINIS
14.2.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.2.2024
Dátum zvesenia 29.2.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
Popis Dominik Dančišin
12.2.2024
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Názov Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Popis Bude sa konať dňa 16.2.2024
22.12.2023
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.12.2023
Názov Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
13.12.2023
Schválený rozpočet
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2023
Dátum zvesenia 28.12.2023
Názov Schválený rozpočet
Popis Na rok 2024 a orientačný na 2025 a 2026.
9.12.2023
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2023
Názov Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Popis Bude sa konať dňa 13.12.2023
16.10.2023
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2023
Dátum zvesenia 19.10.2023
Názov Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Popis Bude sa konať dňa 19.10.2023
25.8.2023
Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN/VVN
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.8.2023
Názov Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN/VVN
24.8.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.8.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
Popis Pre: Dominik Dančišin
8.8.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.8.2023
Dátum zvesenia 23.8.2023
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
Popis Rekonštrukcia rodinného domu
26.7.2023
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.7.2023
Dátum zvesenia 10.8.2023
Názov Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby
21.7.2023
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.7.2023
Názov Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Popis Bude sa konať dňa 25.7.2023
29.6.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.6.2023
Dátum zvesenia 15.7.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Stebník je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 16:00
  • Št: 8:00 - 16:00
  • Pi: 8:00 - 16:00