SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
28.6.2024
Podpora 19. Magurských slávností
Filip Servis, Garbiarska 5, Košice
Detail zmluvy 4/2024
Číslo 4/2024
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 Filip Servis, Garbiarska 5, Košice
Zmluvná strana 2 IČO 532842103
Názov Darovacia zmluva
Predmet Podpora 19. Magurských slávností
Cena 150,00
Dátum uzavretia 26.6.2024
Dátum zverejnenia 28.6.2024
Dátum účinnosti 26.6.2024
Dátum ukončenia 26.6.2024
Uzatvoril Slavomír Mlynár
26.6.2024
Finančné prostriedky na 19. Magurské slávnosti
MG - Forest Slovakia, s.r.o, Kacvinského 15, Bardejov
Detail zmluvy 1/2024
Číslo 1/2024
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 MG - Forest Slovakia, s.r.o, Kacvinského 15, Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 36487147
Názov Darovacia zmluva
Predmet Finančné prostriedky na 19. Magurské slávnosti
Cena 200,00
Dátum uzavretia 12.6.2024
Dátum zverejnenia 26.6.2024
Dátum účinnosti 12.6.2024
Dátum ukončenia 26.6.2024
Uzatvoril Slavomír Mlynár
25.3.2024
Na materiálno-technické vybavenie, odbornú prípravu, zabezpečenie servisu
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava
Detail zmluvy 3240863
Číslo 3240863
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet Na materiálno-technické vybavenie, odbornú prípravu, zabezpečenie servisu
Cena 3000,00
Dátum uzavretia 22.3.2024
Dátum zverejnenia 25.3.2024
Dátum účinnosti 26.3.2024
Dátum ukončenia 25.3.2025
Uzatvoril Slavomír Mlynár
21.12.2023
Na obdobie 9/2023 - 6/2024
Mesto Bardejov, Radničné námestie 16
Detail zmluvy Z dňa 21.12.2023
Číslo Z dňa 21.12.2023
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16
Zmluvná strana 2 IČO 00321842
Názov Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť' detí
Predmet Na obdobie 9/2023 - 6/2024
Cena 71,00 na dieťa
Dátum uzavretia 21.12.2023
Dátum zverejnenia 21.12.2023
Dátum účinnosti 21.12.2023
Dátum ukončenia 21.12.2023
Uzatvoril Slavomír Mlynár
18.12.2023
Zmena cenových podmienok
FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce
Detail zmluvy 1/2024
Číslo 1/2024
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Zmena cenových podmienok
Dátum uzavretia 14.12.2023
Dátum zverejnenia 18.12.2023
Dátum účinnosti 18.12.2023
Dátum ukončenia 20.12.2023
Uzatvoril Slavomír Mlynár
4.12.2023
Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Stebník
Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Bardejov, Štafánikova 789
Detail zmluvy 5/2023
Číslo 5/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Bardejov, Štafánikova 789
Zmluvná strana 2 IČO 37936859
Názov Dohoda č. 5/2023
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Stebník
Dátum uzavretia 28.11.2023
Dátum zverejnenia 4.12.2023
Dátum účinnosti 28.11.2023
Dátum ukončenia 13.12.2023
Uzatvoril Slavomír Mlynár
22.11.2023
Na činnosť DHZ v Stebníku
Obec Stebník, Stebník 11
Detail zmluvy 2/2023
Číslo 2/2023
Zmluvná strana 1 Dobrovoľný hasičský zbor - DHZ Stebník
Zmluvná strana 1 IČO 00177474 5314
Zmluvná strana 2 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 2 IČO 00322601
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Predmet Na činnosť DHZ v Stebníku
Cena 3000,00
Dátum uzavretia 22.9.2023
Dátum zverejnenia 22.11.2023
Dátum účinnosti 22.9.2023
Dátum ukončenia 23.11.2023
27.10.2023
Arboristické práce na verejnej zeleni obce Stebník
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
Detail zmluvy 106/2023
Číslo 106/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
Zmluvná strana 2 IČO 00626031
Názov Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Predmet Arboristické práce na verejnej zeleni obce Stebník
Cena 4436,50
Dátum uzavretia 27.10.2023
Dátum zverejnenia 27.10.2023
Dátum účinnosti 28.10.2023
Dátum ukončenia 28.10.2023
Uzatvoril Obec Stebník
26.9.2023
Poistenie detí v MŠ
Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava, pobočka Bardejov
Detail zmluvy 4801903069
Číslo 4801903069
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava, pobočka Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Poistná zmluva, K - ŠKOLE
Predmet Poistenie detí v MŠ
Dátum uzavretia 21.9.2023
Dátum zverejnenia 26.9.2023
Dátum účinnosti 22.9.2023
Dátum ukončenia 30.6.2024
13.9.2023
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Detail zmluvy Z dňa 12.9.2023
Číslo Z dňa 12.9.2023
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Dátum uzavretia 12.9.2023
Dátum zverejnenia 13.9.2023
Dátum účinnosti 12.9.2023
Dátum ukončenia 13.9.2023
7.8.2023
Realizácia stavby „Stebník – kanalizácia a ČOV“
SCHOTT, s.r.o., Bardejovská Nová Ves
Detail zmluvy Zo dňa 4.8.2023
Číslo Zo dňa 4.8.2023
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11, 086 33 Zborov
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 SCHOTT, s.r.o., Bardejovská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO 36449598
Názov Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
Predmet Realizácia stavby „Stebník – kanalizácia a ČOV“
Dátum uzavretia 4.8.2023
Dátum zverejnenia 7.8.2023
Dátum účinnosti 8.8.2023
Dátum ukončenia 4.8.2023
12.7.2023
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
Detail zmluvy 1013/2023/OPR
Číslo 1013/2023/OPR
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov PSK
Predmet Vybavenie kuchyne kultúrneho domu
Cena 4700,00
Dátum uzavretia 11.7.2023
Dátum zverejnenia 12.7.2023
Dátum účinnosti 13.7.2023
Dátum ukončenia 13.7.2023
29.5.2023
LED svietidlá
LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov
Detail zmluvy 143/2023
Číslo 143/2023
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11, 086 33 Zborov
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 2022581011
Názov Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
Predmet LED svietidlá
Cena 295,31
Dátum uzavretia 25.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
Dátum účinnosti 25.5.2023
Dátum ukončenia 25.5.2023
Uzatvoril Slavomír Mlynár
3.5.2023
Zmluva č. 323 0853
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 3230853
Číslo 3230853
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 323 0853
Predmet Zmluva č. 323 0853
Dátum zverejnenia 3.5.2023
20.3.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2023-0361 - DEUS
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2023-0361 - DEUS
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2023-0361 - DEUS
Dátum zverejnenia 20.3.2023
1.3.2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Predmet Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Dátum zverejnenia 1.3.2023
13.2.2023
Dodatok č. 4 k zmluve č.7/2012 O nájme nebytových priestorov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 4 k zmluve č.7/2012 O nájme nebytových priestorov
Predmet Dodatok č. 4 k zmluve č.7/2012 O nájme nebytových priestorov
Dátum zverejnenia 13.2.2023
25.1.2023
Zmluva o dielo č. 2-2022 - Glovňová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 2-2022 - Glovňová
Predmet Zmluva o dielo č. 2-2022 - Glovňová
Dátum zverejnenia 25.1.2023
19.1.2023
Dohoda č. 9-2022 SUC-PSK
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda č. 9-2022 SUC-PSK
Predmet Dohoda č. 9-2022 SUC-PSK
Dátum zverejnenia 19.1.2023
9.1.2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január - jún 2023
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január - jún 2023
Predmet Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január - jún 2023
Dátum zverejnenia 9.1.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Stebník je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 16:00
  • Št: 8:00 - 16:00
  • Pi: 8:00 - 16:00