SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Školstvo v obci Stebník

V Stebníku bola zriadená škola v roku 1868. Predchádzajúce  nie zištne obdobie 1848/1949 pre všetky oblasti spoločenského života boli natoľko zle, že nedovoľovali priestor pre školskú výchovu a zvlášť v pohraničných a zmiešaných obci. Budova školy bola postavená z dreva, ktorá slúžila až do roku 1908. Komasáciou chotára bol vymeraný pozemok na stavbu školy. Nová murovaná škola však zhorela počas prvej svetovej vojny, ktorú obec opravila v roku 1917. Medzi prvými učiteľmi, ktorí účinkovali v Stebníku nie však s úplnými kvalifikáciami učiteľa, patrili Ján Cuper, Michal Daňkanin, Juraj Godač a Ján Hydlik, Cyril Ilkovič, z ktorých posledný pochádzal z Chmeľovej, mal vyššie vzdelanie. Učitelia boli pôvodom roľníci. 
Prvá škola, ktorá je podchytená podľa ústneho podania bola drevená a existovala už v šesťdesiatich rokoch XIX. Storočia. V roku 1872 bola postavená nová škola, tiež drevená,. Stavali ju sami občania s dvomi murármi zo Zborova, Orosom a Žuravom. Škola bola dokončená už v roku 1908.
Prvým učiteľom, ktorého meno je zaznamenané v kronike obce bol Joan Cuper. Bol roľníckeho pôvodu a nebol  kvalifikovaným učiteľom. Ďalším učiteľom je poslucháč užhorodského učiteľského seminára Michal Daňkanin. Po jeho smrti v roku 1908 je učiteľom v Stebníku Georgij Godáč, absolvent učiteľského seminára v Prešove.
Michal Daňkanin pôsobil ako cirkevný učiteľ, ukončil gréckokatolíčky učiteľský ústav v Užhorode. Povolanie si však dostatočne nevykonával, často sa opíjal. Po jeho smrti škola ostala bez učiteľa dva roky. Diplomovaný učiteľ Juraj Godáč nastúpil na školu roku 1908. Ukončil gréckokatolícky ústav v Prešove. Vyučoval po maďarský. Domáce obyvateľstvo inklinujúc jazykom ruským ho neprijalo. Učiteľ nevedel čítať a písať ruský. V roku 1920 odchádza do Maďarska. Cyril Ilkovič pôsobil ako náhradný učiteľ vymenovaný cirkevnou vrchnosťou.
Škola počas ich účinkovania pustla, výchova bola zanedbaná. Žiaci často dostali len to najpodstatnejšie pre život. Vyučovanie sa praktizovalo skôr vo večerných hodinách. Pretože učiteľ sa cez deň venoval poľnohospodárskym prácam. Obec Stebník patrila pod filiálku do Chmeľovej. Až zvýšením počtu obyvateľov v obci vzrástla požiadavka o potrebe školy. Výchova dovtedy prislúchala pod správu v Chmeľovej. 
Cyril  Iľkovič
Ján  Mydlik  z Komloši
Nikolaj  Komanický
A.Mydlik
Anna Značkova
Gabriela  Kapišinská
L . Olejár
M. Kačmarová
A. Masicová
Štafuriková  ( rod. Kramarová )
Komanicka
Maliková
P. Malik
Černova
Zavacký Michal
Zavacká
M. Gulaková
V. Bišková
G. Hafičova
A. Sidorjaková
V r. 1977  bola  odovzdaná do  užívania  nová  budova  ZŠ  a MŠ.  
ZŠ v súčasnosti  navštevuje  5  žiakov  na  prvom  stupni  , je  to  jednotriedna  škola , vyučuje  riaditeľka  a zároveň  učiteľka .  V škole  je zriadená počítačová  učebňa,  žiakom  je  k dispozícii  školská knižnica  ,  v školskej  jedálni  majú  žiaci  podávaný  obed.  
V budove  sa  nachádza  aj  MŠ  s celodennou  prevádzkou,  ktorú  navštevuje  8 detí.

Z dôvodu nízkeho počtu žiakov prihlásených k 1.9.2012 ( v štyroch ročníkoch spolu štyria žiaci)  , bola ZŠ v Stebníku k 30.06.2012 vyradená zo siete škôl.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Stebník je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 16:00
  • Št: 8:00 - 16:00
  • Pi: 8:00 - 16:00